white hero angle blogpostwhite block bottom

Inleiding

Van logistieke centra en opslagmagazijnen tot privé woningen, de behoefte aan beveiliging neemt voortdurend toe. Steeds meer gebouwen en eigendommen vereisen perimeter inbraakbeveiliging om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

De verscheidenheid aan perimeter-inbraakdetectiesystemen (PIDS) is enorm.

Het vergelijken van verschillende soorten PID-technologieën is moeilijk en tijdrovend omdat veel factoren een rol spelen bij het bepalen van de meest geschikte technologie om een site te beveiligen.

Deze gids zal u een overzicht geven van de meest gebruikte PID-technologieën in perimeter beveiliging, en bespreekt hun toepassingen. PID-systemen kunnen in 3 overkoepelende categorieën gestoken worden, namelijk:

Samenvatting van de gids

Elke locatie/site heeft unieke kenmerken, en wordt daardoor geconfronteerd met individuele bedreigingen. Er is niet één PID technologie die geschikt is voor alle locaties. Afhankelijk van uw beschikbare budget is het zinvol om twee of meer technologieën te combineren om het beste resultaat te bereiken. De onderstaande tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de bevindingen van deze gids:


De meest bekende vorm van vrijstaande PIDS is wellicht closed-circuit television, beter bekend als CCTV. CCTV is de laatste jaren doeltreffender geworden. In het verleden moest het enorme voordeel van visuele alarm verificatie betaald worden met een zware investering in de technologie. Maar door de opkomst van betaalbare, kwaliteitsvolle digitale camera’s zijn deze een pak goedkoper geworden.

Toch zijn standaard CCTV oplossingen niet zonder gebreken wanneer het gaat om betrouwbare inbraak identificatie en doeltreffendheid in slechte weersomstandigheden. Daardoor geven ze nog vaak valse meldingen. Dankzij onze Secury360 module, die bovenop bestaande cameradetectiesystemen geplaatst kan worden, wordt uw standaard PIDS-systeem nauwkeuriger, en worden valse meldingen verleden tijd.

Andere vormen van vrijstaande PIDS zoals actieve infrarood- of microgolfsystemen worden vaak gebruikt voor perimeters die grote open ruimten omvatten met weinig obstakels, zoals gebouwen of andere obstructies. Daarnaast zijn infraroodsystemen ideaal voor de beveiliging van korte afstanden, en kunnen daarom best geplaatst worden bij ramen of op de gevels van een gebouw.

Op locaties waar maximale veiligheid nodig is, zoals bij militaire sites, energiecentrales of magazijnen met waardevolle inhoud worden vrijstaande PID-systemen gecombineerd met op barrière gemonteerde systemen. Terwijl de laatste de omheining zelf beschermt, detecteert de eerste het gebied achter de omheining/muur.

Op een barrière gemonteerde PIDS zoals microfonische sensorkabels en puntsensoren behoren in de VS tot de meest wijdverbreide inbraakdetectietechnologieën. In Europa zijn ze ook aan een opkomst bezig. Zij worden direct op de omheining of muur geïnstalleerd, en identificeren daarom een inbraak meteen bij het begin. Ze zijn geschikt voor niet-lineaire perimeters, zoals perimeters met hoeken of andere richtingsveranderingen. Bovendien staan ze erom bekend goed te werken in ongunstige weersomstandigheden en bij duisternis.

Beide technologieën werken met ingebouwde audio-alarmverificatie, zodat beveiligingspersoneel kan luisteren naar de audiosignalen die een alarm heeft veroorzaakt. Beide systemen zijn uitstekende oplossingen, zelfs bij een bescheiden investering. Het nadeel van deze soort systemen is dat ze vooral geschikt zijn voor afgelegen sites. Ook bieden ze geen visuele verificatie, en worden daarom best gebruikt in combinatie met een vorm van camera detectie.

Wegens hun hoge kosten en complexiteit worden onder de grond geplaatste PID-systemen slechts selectief toegepast, in zeer streng beveiligde zones binnen een perimeter. Meer en meer wordt in deze scenario’s de voorkeur gegeven aan vrijstaande systemen. Het grote voordeel van ondergrondse systemen is dat zij volledig verborgen zijn, waardoor het voor een inbreker zeer moeilijk is om een strategie uit te stippelen om ze te verslaan.

Vrijstaande PIDS

CCTV-systemen met bewegingsdetectie (camera detectie)

CCTV met bewegingsdetectie is waarschijnlijk de meest gekende type perimeter inbraakdetectiesysteem op de markt. Ze kunnen ofwel vrijstaand ingezet worden, ofwel gemonteerd worden op een barrière. Hun grote troef: visuele verificatie van indringers. Cameradetectiesystemen werken met een meldkamer; gekwalificeerd personeel dat ofwel op locatie of op afstand de beelden continu in de gaten houden. De bedoeling is dat zij zo indringers kunnen anticiperen.

Deze vrijstaande PIDS werken doordat ze voortdurend hun gezichtsveld analyseren, en letten op bewegingen die zouden aangeven dat er een indringer aanwezig is. Elk frame wordt in het systeem opgeslagen, opeenvolgende frames worden met elkaar vergeleken. Als het volgende frame een andere verandering laat zien, wordt een alarm geactiveerd om het beveiligingspersoneel te waarschuwen.

Bewegingsdetectie CCTV heeft een lange weg afgelegd. De eerste systemen die werden geïntroduceerd beweerden een betrouwbare bewegingsdetectie te hebben. De prestaties waren echter slecht en het aantal valse alarmen lag zeer hoog. Maar de technologie wordt steeds beter, en de huidige geavanceerde bewegingsdetectiesystemen zijn betrouwbaarder geworden. Zij omvatten video-analyse waar systemen zich (in beperkte mate) kunnen aanpassen aan variaties in lokale omstandigheden. Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat het aantal valse alarmen is gedaald.

Toch heeft standaard CCTV met bewegingsdetectie nog steeds een aantal belangrijke nadelen.

CCTV-systemen hebben nog steeds moeite om mensen van objecten of dieren te onderscheiden. Bovendien zijn bepaalde weersomstandigheden een uitdaging voor bewegingsdetectie CCTV. Blikseminslagen kunnen ongewenste alarmen veroorzaken. Vuilbakken en materiaal op het terrein kunnen omvallen. Mist en hevige regen kunnen de zichtlijn verhinderen. Daarnaast zijn er ook aanpassingen nodig zodat deze systemen ook in duisternis werken. Dit kan bijvoorbeeld door een lichtbron bij de camera’s te installeren, of te kiezen voor speciale (thermische) CCTV technologie.

Bij de installatie van CCTV-cameradetectie komt ook heel wat bij kijken. Om blinde vlekken in de detectie te vermijden, moeten er meerdere camera’s in een geschikte opstelling geplaatst worden. De kunst van het vak is een optimale dekking te verkrijgen, met het minimale aantal camera’s. Daarom is het bijzonder belangrijk dat de inplanning en installatie gebeurt door gekwalificeerde en ervaren installateurs. Gewoonlijk vereist ook elke camera een eigen camerastandaard, alsmede data-en stroomaansluitingen. Daar staat tegenover dat ze in gebouwen kunnen worden geplaatst. Zowel binnen of buiten, maar ook in/op gebouwen met bochten en hoeken.

Voor het overgrote deel van sites en terreinen is cameradetectie de meest geschikte oplossing op de markt. Ze laten toe om meldingen visueel te verifiëren, en indringers staan ook meteen op beeld. Hierdoor kan men beelden herbekijken (handig wanneer een indringer toch doorzet), hoewel dit bij de meeste systemen enkel mogelijk is wanneer men de opslag (bvb. een ingebouwde SD- kaart) uit de camera haalt. Dankzij de opkomst van goedkope en kwalitatieve digitale (IP) camera’s zijn tegenwoordig de meeste installaties digitaal, en ook een pak goedkoper.  Zo heeft cameradetectie eigenlijk slechts een groot nadeel: valse meldingen.

En daar maakt Secury360 komaf mee.

Onze gepatenteerde Secury360 module laat innovatieve Edge A.I los op uw bestaande camerasystemen (nog geen camera’s? Geen probleem!), die de beelden verder analyseren en een onderscheid maakt tussen mens, dier en object.

De A.I leert ook geleidelijk aan uw terrein kennen, leert bij, en wordt beter in het herkennen van indringers. Zo neemt de accuraatheid naarmate de tijd toe, en daalt het aantal valse meldingen aanzienlijk.

Zo hebben meldkamers minder last van valse meldingen, en meer tijd voor belangrijke taken. Want omgevingsfactoren zijn niet de enige die de accuraatheid van uw oplossing kunnen beïnvloeden.

Bovendien kan u via onze handige app live de situatie op uw terrein in het oog houden, en beelden herbekijken (zonder een geheugenkaart te moeten inlezen!).

Het menselijk element zal altijd een rol spelen bij de beveiliging van uw terrein. Een niet ongezien gebeuren: hevig onweer veroorzaakt een heel aantal valse meldingen in een bepaalde regio. De lokale meldkamer die verantwoordelijk is voor het onderscheiden van valse meldingen wordt overbelast. Ze moeten snel beslissen welk alarm vals is of niet. En dit is iets waar de ervaren inbreker gretig gebruik van maakt.

Actieve infraroodsystemen (AIS)

AIS-technologie is een goede oplossing om een perimeter te beschermen waar geen fysieke barrière gewenst is.

Een actief infraroodsysteem (AIS) bestaat uit een zender en een ontvanger. De zender zendt een infraroodstraal uit die niet zichtbaar is voor het menselijk oog. Als de straal wordt onderbroken, genereert de ontvanger een alarm. Zware mist kan vals alarm veroorzaken omdat de straal de ontvanger niet kan bereiken. Vaak worden meerdere stralen opgesteld om een gordijn te bouwen waarbij twee AIS-torens tegenover elkaar staan.

De ideale perimeter die met AIS moet worden beschermd, is rechthoekig met vier perfect rechte zijden <= 200m. In dat geval zou een vrijstaande AIS een effectieve oplossing zijn omdat je maar één paar zend- en ontvangsttorens naast de omheiningslijn per zijde moet installeren. Helaas ziet de werkelijkheid er anders uit. De meeste perimeter grenzen hebben bochten, hoeken en heuvelachtige terreinen die het moeilijk en soms zelfs onmogelijk maken om enkel met een AIS te beveiligen.

Hoewel één zender en één ontvanger in theorie een bereik van een paar honderd meter kunnen bestrijken, kan de uitlijning van zenders en ontvangers over lange afstanden lastig zijn. Helaas geven zij niet de locatie aan van een indringer tussen twee torens.

Een duidelijke zichtlijn tussen de zender en de ontvanger is altijd een eerste vereiste, wat de toepassingsmogelijkheden beperkt. AIS zijn een populair middel voor de beveiliging van kleinere afstanden, zoals ramen, gevels, slagbomen of schuifpoorten en zijn daarom een goede aanvulling op barrières gemonteerde PIDS.

AIS-systemen kunnen vrij duur zijn omdat elke zender en elke ontvanger een aparte voedings- en communicatiekabel nodig heeft. Voor een betrouwbare werking bij lage temperaturen moeten de AIS verwarmd worden. Als meerdere AIS-systemen moeten worden ingezet om grotere perimeters te beschermen, moet een synchronisatiekabel geïnstalleerd wordt tussen aangrenzende zenders en ontvangers. Dit om interferentie tussen de systemen te verkomen. Deze kabel wordt gewoonlijk geïnstalleerd in een kabelgoot onder de grond, waardoor de installatiekosten aanzienlijk stijgen.

Een van de grootste nadelen van AIS is dat er geen geïntegreerde methode is om een alarm te analyseren. Met andere woorden, zonder cameradetectie heeft het beveiligingspersoneel geen middel om te verifiëren of het alarm werd veroorzaakt door een indringer, of per ongeluk door bijvoorbeeld wilde dieren.

Strategieën om AIS te verslaan kunnen bestaan uit het overbruggen of ondertunnelen van infrarode stralen. Afhankelijk van de grootte van de straaltoren kan deze zelfs dienst doen als een klimhulp voor de indringer.


Op een barrière gemonteerd PIDS

Microgolfsystemen

Microgolftechnologie kan bistatisch of monostatisch zijn. Monostatische systemen combineren de zender en de ontvanger in één apparaat. Zij werken door alle open ruimte binnen een bepaald gebied te vullen met elektrische signalen, en dan te controleren hoe lang het duurt voordat de signalen worden teruggekaatst. Als het langer duurt dan verwacht wordt een alarm geactiveerd.

Bistatische microgolfsystemen bestaan uit een zender, een ontvanger en een microgolfveld.

Een bewegend voorwerp veroorzaakt een waarneembare verandering in het microgolfveld. Het grote nadeel is dat het moeilijk is om vast te stellen of het object een mens of een dier is. Het per ongeluk in werking stellen van veiligheidsprocedures na een vals alarm kan kostbaar zijn voor een bedrijf.  In sommige gevallen kan het zelfs zorgen dat de directeuren/facility managers in de problemen komen met de lokale autoriteiten.

Er zijn wel nieuwe ontwikkelingen in de microgolftechnologie voor perimeter beveiliging (zoals de mogelijkheid om het alarm pas te activeren wanneer een op maat gemaakte frequentie is bereikt). Deze helpen om het aantal ongewenste alarmen te verminderen, maar er is nog een lange weg te gaan.

Een van de grote voordelen van een microgolf-perimeterdetectiesysteem in vergelijking met actieve infraroodsystemen is dat zij betrouwbaarder zijn bij slechte weersomstandigheden zoals zware mist, regen en sneeuw.

De uitdaging voor microgolf detectiesystemen is dan weer hun gevoeligheid voor beweging. Dit speelt hun vooral parten wanneer er water binnen de beschermde gebieden aanwezig is. Bijvoorbeeld, een plas water die op de grond binnen de microgolfstraal ligt, zal valse alarmen veroorzaken indien de wind sterk genoeg is om rimpelingen op het wateroppervlak te veroorzaken.

Zowel AIS als microgolfsystemen werken het best in een grote, open omgeving. In theorie kunnen zij een perimeter beschermen zonder een omheining te bouwen. Maar uiteindelijk zal men toch bijna altijd voor een fysieke perimetergrens kiezen, omdat deze een extra laag veiligheid toevoegt.

Een groot nadeel van beide systemen is dat ze problemen hebben bij het beveiligen van gebieden met veel kleine bijgebouwen of andere obstructies. De kosten van microgolfsystemen zijn dan ook afhankelijk van de toepassing. Indien één enkele rechte lijn detectie voldoende is om een hele perimeter te beveiligen, is het zeer betaalbaar. Bij meer complexere locaties kunnen de kosten zeer snel oplopen, aangezien elke eenheid voeding en communicatieverbinding nodig heeft.

Microfonische sensorsystemen

Detectietechnologieën op basis van audio sensoren zijn over het algemeen zeer betrouwbaar en kosteneffectief. Hierbij worden trillingsgevoelige lineaire sensoren geplaatst op hekken of andere barrières die worden gebruikt om de perimeter van een beveiligde locatie af te bakenen. In vergelijking met sommige andere PID-technologieën wordt een inbraak direct bij de perimetergrens gesignaleerd. Zo wordt de inbreker opgemerkt vooraleer die het terrein betreedt. Daardoor heeft het beveiligingspersoneel meer tijd om effectieve tegenmaatregelen te nemen.

Microfonische sensor detecteert mechanische trillingen, die vervolgens worden omgezet in elektrische signalen. Deze geven de mechanische energie weer die het signaal heeft veroorzaakt. Nieuwere systemen maken gebruik van software-algoritmen om op betrouwbare manier onderscheid te maken tussen niet-vijandige signalen, zoals signalen die worden veroorzaakt door wind, regen, hagel of andere omgevingsgerelateerde activiteiten.

Het grote voordeel van sensorkabels is dat zij de perimetergrens over de gehele lengte bestrijken. Omgevingsfactoren beïnvloeden gewoonlijk de gehele perimetergrens, terwijl inbraakgerelateerde activiteit meestal op het aanvalspunt plaatsvindt. Bovendien wordt door slimme configuratieopties voorkomen dat alarmen worden gegenereerd door grotere dieren die de perimeterbeveiligingsstructuur raken. Toch hebben deze systemen vaak last van valse meldingen door kleinere dieren en gewas dat tegen de perimeter aanleunt.

In tegenstelling tot sommige concurrerende inbraakdetectietechnologieën zijn microfonische sensoren wel bestendig tegen slechte weersomstandigheden, waaronder zware regen en mist. Het belangrijkste is dat de effectiviteit van het alarm niet wordt aangetast door duisternis, regen, hagel, of sneeuw. Deze systemen hebben ook geen nood aan een vrije zichtlijn. Dit maakt ze ideaal voor locaties met bochten en hoeken die nissen en ‘verborgen’ gebieden creëren. In termen van kosten is de microfoonsensor zeer aantrekkelijk, omdat er gewoonlijk slechts één communicatiekabel van het beveiligde gebouw naar de perimetergrens hoeft te worden gelegd.

Als de hoogte van de perimetrische barrière om esthetische of planologische redenen beperkt is (bijvoorbeeld als het gebouw geen veiligheidsoverkapping heeft), zou een indringer kunnen proberen de structuur met een dubbele ladder te overbruggen. Het is ook niet ongezien dat indringers simpelweg een vlucht voertuig langs het hek/omheining parkeren, en via het dak over de perimeter klimmen. Om deze mogelijkheid uit te sluiten worden deze PID-systemen bijna altijd gebruikt in combinatie met een vrijstaand of op de grond geplaatst PID-systeem.

Seismische Sensor Systemen

Gelijkaardig aan microfonische sensor systemen zijn seimische sensor systemen geschikt voor sites met een groot aantal grote muren en andere betonnen constructies. Bochten en hoeken vormen geen probleem, maar grote open ruimtes zijn dan weer minder geschikt. Dit op de barriere gemonteerde PIDS slaat bij detectie een audio-alarm.

Seismische puntdetectoren zijn in staat om mechanische trillingen te detecteren wanneer een indringer de perimeter probeert te kruisen of binnen te dringen. Sensoren worden op een afstand van ongeveer 3 meter van elkaar geplaatst, en vormen een onderling verbonden netwerk om vijandige activiteiten te detecteren. Eén signaalanalysator kan zones tot 100 meter lang aan, en kan dicht bij de muur worden geplaatst (waarvoor gelijkstroom en bekabeling nodig is), of tot op 2500 meter afstand met dubbel getwiste kabels.

In tegenstelling tot veel van zijn belangrijkste concurrenten, hoeft dit soort systeem niet te vertrouwen op directe lineaire detectie, zoals bij infraroodsystemen het geval kan zijn. De laatste jaren heeft deze type technologie ook grote stappen vooruit gemaakt, bijvoorbeeld op vlak van uitgebreide signaalfiltering. Nieuwe systemen beweren een onderscheid te kunnen maken tussen vijandige activiteit (zoals inbraak) en onschuldige activiteit (zoals voorbijrijdend verkeer of slecht weer). Toch stijgt de kans op valse meldingen in een omgeving waar er veel vibraties kunnen ontstaan.  Denk maar aan: sites dicht bij een drukke weg, treinsporen of constructiesites.

Hierdoor worden op barrières gemonteerde systemen vooral gebruikt voor afgelegen sites. Wat ook vaak over het hoofd gezien wordt: de barrière waarop deze soort PIDS geïnstalleerd worden moeten ten aller tijden perfect onderhouden worden zodat ze optimaal blijven werken. En hoewel ze perfect in duisternis werken, is dit niet zo een groot voordeel als men zou denken. Stel men heeft enkel een microfonisch of seismisch sensorsysteem.  Wanneer een inbreker deze laat afgaan is men inderdaad al snel op de hoogte van een inbraak, en weet u dat er iemand op het terrein is. U weet ook de plaats van de intrusie op de perimeter, maar voor de rest moet uw personeel in het duister op uw terrein op zoek gaan naar de indringer.

Daarom kunnen microfonische en seismische sensorsystemen dus best beschouwt worden als een bijkomende verdedigingslinie om een camera detectiesysteem te ondersteunen.

Systemen onder de grond

Zoals de naam aangeeft worden onder de grond geïnstalleerde PIDS onder de grond geplaatst. Indringeractiviteit boven de grond wordt gewoonlijk gemeten door drukgevoelige sensoren, seismische sensoren, of radio frequentiesensoren. Het resultaat is een schijnbaar onzichtbaar perimeterbeveiligingssysteem waarmee niet kan worden geknoeid, en dat ongevoelig is voor slechte weersomstandigheden zoals mist, duisternis of zware regenval.

Als een indringer bovengronds wordt gedetecteerd, ontvangt het beveiligingspersoneel een waarschuwing zodat de persoon kan worden onderschept. Als zodanig vereist deze technologie geen duidelijke zichtlijn, en kan het worden gebruikt op grote of complexe locaties. De soorten beweging die kunnen worden gedetecteerd zijn onder andere voetstappen, maar ook voertuigbewegingen, graven en boren.

De belangrijkste reden waarom onder de grond gebaseerde systemen niet wijdverbreid zijn is de enorme investering die nodig is. Aangezien de PID-systemen in de grond worden ingegraven, zijn er veel grondwerken nodig om het systeem te installeren. Het onderhoud of de reparatie van het systeem is ingewikkeld en kostbaar.

Bovendien is het onderscheiden van dierlijke en menselijke activiteit een groot probleem voor onder de grond gebaseerde systemen. Meer gesofisticeerde systemen proberen dit probleem op te lossen met machinelearning-technologie. Deze verfijnde modellen zijn echter nog steeds onderhevig aan valse alarmen. Helaas ontbreekt het de technologie aan een middel om de alarmen te verifiëren, zoals bij camera detectie.

De meest gebruikelijke bestrijdingsstrategieën zijn het dempen van de trillingen veroorzaakt door beweging met ladders of kussentjes.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.
placeholder ship logo
placeholder ship logo

Zelf Secury360 partner worden?

Wordt partner via onze partner pagina hieronder.

Meer zoals dit: